Koji motivi za slikanje postoje u slikarstvu?
/
/
Koji motivi za slikanje postoje u slikarstvu?

Koji motivi za slikanje postoje u slikarstvu?

slikanje umetnostSlikarstvo, kao umetnost, predstavlja oblik izražavanja. Nanošenjem boje na podlogu nastaje slika. To je umetnički izraz ideja i emocija na dvodimenzionalnom prostoru ili površini.

Za razliku od same fotografije, slikar ima veću slobodu oblikovanja i likovnog izražavanja, jer on može menjati oblik i boju svakog lika, prostor ali i njihove odnose, pa čak i stvarati iz mašte ono što ne postoji.

“Svaki umetnik živi u, mogli bismo slobodno reći, vlastitoj seni – seni svojih dela i slika koje govore umesto njega.” – Oscar Claude Monet (čuveni francuski slikar impresionizma).

Škrabanje po praznom papiru je ono što je svako od nas voleo, radio, a dosta nas to još uvek radi. Svi se sećamo čuvenog čiča Gliše… Složićete se da je to prvi čovečuljak koji smo crtali kao mališani. Par linija za ruke, noge, trup, krug za glavu, tačke za oči i eto ga – čiča Gliša i gotova priča. A potom sa ponosom pokazivali umetnost koju smo stvorili.

Podloge i tehnike slikanja mogu biti različite, kao i sami motivi slikanja i smerovi u slikarstvu.

U slikarstvu je oduvek najteže biti prepoznatljiv, a opet drugačiji. U nastavku teksta saznajte koje su to različite slikarske tehnike.

Portret

Portret je verni prikaz određene osobe koji donosi psihološku karakterizaciju lika. Znači, pored čisto spoljašnje ličnosti, koja je vidljiva oku, potrebno je istaći i psihološke osobenosti onoga ko se portretiše.

Portreti se uglavnom rade sa ciljem očuvanja uspomene na određenu osobu.

Kao interesantan oblik likovne umetnosti izdvojićemo portret koji je uradio Pablo Pikaso. On je razgrađivao na geometrijske projekcije lice čoveka, što se može primetiti i u Portretu Amroaza Volara iz 1910. godine. Sam portret je geometrizovan i slabo govori o izgledu same osobe, ali ga je sam Pikaso smatrao mnogo istinitijim od drugih portreta.

Portret može biti:

 • u zavisnosti od toga od koga potiče – autoportret,
 • prema položaju glave: profil, poluprofil, izgubljeni profil i anfas,
 • u zavisnosti od prikaza figure: slike glave ili poprsja, polufiguralni ili celofiguranli portret, portret do kolena, figura u ležećem, sedećem ili stojećem položaju, figura konjanika i akt,
 • prema broju portretisanih osoba: pojedinačni, grupni portret ili dvostruki,
 • u zavisnosti od povoda: svadbeni, ktitorski ili pogrebni,
 • u zavisnosti od formata slike: minijaturni ili portreti na medaljonu,
 • prema položaju u društvu: portret vladara, umetnika, naučnika, streljačke družine.

slikarkaAutoportret

U zavisnosti od toga od koga potiče imamo autoportret.

Autoportret predstavlja portret samog slikara, to jest umetnikov prikaz samoga sebe (samoprikazivanje umetnika).

Mnogi umetnici su kroz istoriju slikali svoj lik i zahvaljujući tome mi danas znamo kako su oni izgledali.

Kada govorimo o autoportretu danas, ovaj oblik portreta uživa izuzetno veliku popularnost.

Glava

Glava predstavlja likovni prikaz glave čoveka.

Takođe, i u ovom slučaju postoji više vrsta portreta glave na platnu, pa u zavisnosti od položaja glave imamo:

 • profil,
 • poluprofil,
 • izgubljeni profil i
 • anfas.

Figura

Figura je likovni prikaz kostimiranog čoveka, odosno reč je o zamišljenom liku, bez psihološkog izraza lica.

Portret celih figura postaje uobičajen način portretisanja od ranog 16. veka, a njegova vrednost i popularnost ni danas ne jenjava.

Akt

Akt je likovni prikaz nagog ljudskog tela.

Za razliku od pornografije, ova dela nisu namenjena da utiču na seksualne nagone, već imaju za cilj da govore o čistim likovnim vrednostima.

Priču o portretima završićemo sa jednim od najpoznatijih portreta svih vremena – Mona Liza. Ovaj misteriozni portret obavijen je velom tajne, neobičnim pričama, koje ne bismo da kvarimo. Ovom slikom Leonardo da Vinči je prikazao svoje umetničke veštine i slikarske domete svog vremena, kao i dobro poznavanje ljudske anatomije.

Pejzaž – predeo

Pejzaž je likovni prikaz prirode. To je jedna od tema u slikarstvu i ona podražumeva prikazivanje predela.

Pejzaž može biti:

 • seoski predeo,
 • gradski predeo (veduta) i
 • marina.

Veduta

Veduta je italijanski termin za nacrtano ili naslikano mesto, obično gradski deo, ostatak zidina, ulica, trg ili spomenik.

Marina

Marina je vrsta pejzaža i odnosi se na prikazane morske obale, mora, luke, lađa na vodi i bitaka na moru.

Nokturno

Nokturno  je vrsta pejzaža čiji je motiv noć, potiče iz doba impresionizma kao umetničkog pokreta u slikarstvu.

Enterijer

Enterijer je likovni prikaz unutrašnjeg prostora zgrade ili kuće.

Animalistički motiv

Animalistički motiv  je likovni prikaz žive životinje najčešće u prirodnom ambijentu.

Figuralna kompozicija

Kompozicija predstavlja sastav, sklop, sastavljanje delova u celinu. U slikarstu, kompozicija je stavljanje likovnih elemenata u harmoničnu celinu.

Figuralna kompozicija može biti:

 • žanr – scena,
 • istorijska kompozicija,
 • religiozna kompozicija i
 • mitološka kompozicija.

Žanr – scena

Žanr je vrsta slike, manjeg formata, koja opisuje svakodnevni život, to jest ono što ga okružuje i uslovljava.

Istroijska kompozicija

Istorijska kompozicija opisuje neki od istorijskih događaja, uglavnom obuhvata teme iz starije istorije.

Religiozna kompozicija

Pod religioznom kompozicijom podrazumeva se likovni prikaz vezan za hrišćanstvo, to jest za Sveto pismo, kao glavnog izvora i temelja religije.

Mitološka kompoozicija

Mitološka kompozicija sadrži prikaze u kojima dominantno mesto imaju mitološke ličnosti, pre svega božanska bića.

Apsktraktna kompozicija

Apstraktna slika ističe specijalne likovne vrednosti kroz boju i formu, potpuno nezavisno od teme.

Nadrealistična kompozicija

Tipični motivi nadrealističnih slika povezuju nespojive oblike u biološkom svetu ili neodržive ravnoteže u fizičkom, gde se stvaraju biološki “mogući”, ali neviđeni i nepostojeći oblici organskog sveta – svet apsurda.

Mrtva priroda

Mrtva priroda je likovna predstva “mrtvih” ili nepomičnih objekata.

Mrtva priroda može biti:

 • grupa predmeta i
 • cveće.

Pretočite svoje misli, zavijene u neki oblik na platno, a potom podelite sa porodicom, prijateljima ili pak sa  javnosti.

Ono što krasi slikarstvo jeste potpuna sloboda izražavanja, kao i sloboda da svako može videti ono što želi i protumačiti sliku na sebi svojstven način.

Za mnoge, slikarstvo predstavlja izduvni ventil, umetnički izraz ideja i osećanja koje se prepliću na površini papira. Ovo je samo uvod i ukratko o slikarstvu i motivima, ukoliko želite da se detaljnije upoznate sa slikarskom umetnošću to možete uraditi na našoj radionice slikarstva i crtanja u Beogradu. Dođite na prvi besplatni čas radionice, bez ikakvih obazvea. Vidimo se!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi.