Rasveta u muzejima i galerijama – koje uslove mora da ispuni i zašto je važna
/
/
Rasveta u muzejima i galerijama – koje uslove mora da ispuni i zašto je važna

Rasveta u muzejima i galerijama – koje uslove mora da ispuni i zašto je važna

Danas se nijedna izložba ne može zamisliti bez kvalitetne i odgovarajuće rasvete, koja zahvaljujući svojim karakteristikama omogućava posetiocima da se bolje upoznaju sa eksponatima, umetničkim slikama ili nekim drugim izloženim predmetima. Izbor takve rasvete nije nimalo jednostavan i predstavlja pravi izazov za sve vlasnike i upravnike takvih objekata. 

Idealno rešenje za osvetljenje umetničkih prostora je rasveta koja pored dekorativnih karakteristika, ne menja prirodni izgled predmeta i njegove boje, tako da sve slike i dalje imaju svoj integralni sjaj, eksponati svoje konture, a posetilac originalni doživljaj. Na kraju, korisnički doživljaj je i najvažniji, ali i očuvanje samih izložbenih predmeta. 

Takođe, važno je da muzejska i galerijska rasveta ne emituje toplotno zračenje i da bude napravljena od čvrstog, hermetički zatvorenog materijala, što mogućnost oštećenja eksponata ili samog prostora svodi na apsolutni minimum. 

U nastavku teksta detaljnije pročitajte o uslovima koje rasveta visokog standarda mora da ispuni kako bi bila savršeno pogodna za galerijske objekte i muzeje.

Realno prikazivanje boja eksponata i stvaranje odgovarajuće atmosfere

Već smo napomenuli da je korisnički ugođaj u izložbenim objektima ovog tipa veoma važan. Zbog toga je svrha rasvetnih tela u takvim prostorima da što bolje osvetle predmete, kako bi ih što verodstojnije predstavili posetiocima. Tu važnu ulogu igraju CRI i CCT (indeks reprodukcije boje i temperatura boje). 

Što je veći CRI neke svetiljke koja osvetljava određenu sliku ili eksponat to će posmatračima tog predmeta biti realnije boje koje se na njemu nalaze. To je veoma važno kako bi posetioci stekli što  bolji dojam o predmetu koji posmatraju. 

S druge strane, CCT određene svetiljke, služi za stvaranje ambijenta u prostoru, a u muzejima i galerijama je važno da se u svakom delu prostora prilagodi odgovarajuća atmosfera. 

Pa tako se svetiljke koje imaju CCT manji od 3000, a koje emituju boju svetla više u žutom spektru, koriste za stvaranje ambijentalne atmosfere u određenom delu prostora. One svetiljke koje emituju boju svetla više u plavom spektru, služe za imitaciju dnevnog svetla i pogodne su za delove prostorije u kojima je cilj održati pažnju ljudi. 

Osvetljenje koje ne šteti eksponatima je imperativ

Većina konvencionalnih sijalica sadrži opasne materijale, kao što je na primer živa, koja je izuzetno štetna za životnu sredinu. Zbog toga je važno u takvim objektima koristiti ekološke svetiljke. Takve su recimo LED svetiljke koje ne sadrže toksične hemikalije i stoprocentno su obnovljive. Osim toga, ovakvo svetlo ne emituje UV zračenje i proizvodi sasvim malo infracrvenog svetla. što je veoma značajno za eksponate koji se osvetljavaju. 

Rasveta ovakvog tipa je zato pogodna ne samo za osvetljenje dobara i materijala koji su osetljivi na toplotu, nego i za objekte i materijale koji su osetljivi na UV zračenje, a koji se nalaze u muzejima, umetničkim galerijama ili arheološkim nalazištima.

Pored toga, kvalitetna rasveta LED tehnologije ne zagreva (emituje hladno svetlo), samim tim ne menja strukturu boja i materijala, pa je kao takva veoma pogodna za rasvetu u muzejima (muzejski eksponati), galerijama, crkvama i slično. 

Hodnik u sklopu muzeja sa rasvetom na slikama

Energetska efikasnost i dugovečnost 

Veoma je važno da rasveta u muzejima i galerijama bude energetski efikasna i dugovečna. Takvim se smatraju LED svetiljke, a procenjuje se da ušteda upotrebljenje električne energije može biti i oko 80% u odnosu na običnu rasvetu. Ono što je važno jeste da se LED svetiljke manje zagrevaju, što je jedan od razloga zbog kog troše manje energije.

Kod LED rasvete je karakteristično to što se znatno veći deo električne energije konvertuje u svetlo, dok se samo manji deo gubi i pretvara u neki drugi oblik energije, kao što je na primer toplota. S druge strane, kod konvencionalnih svetiljki mali deo energije se pretvara u svetlo, a mnogo veći se gubi kao toplota.

Osim toga, dug vek trajanja svetiljki je veoma važan i to je jedna od osnovnih prednosti koje savremene, kvalitetne svetiljke imaju u odnosu na konvencionalnu rasvetu. Pojedine kvalitetne svetiljke, uglavnom one sa LED tehnologijom, mogu da rade i preko 100.000 sati, što bi drugim rečima značilo da im je dužina radnog veka više od 10 godina neprekidnog rada. 

Muzeji i galerije su prostori u kojima je važno da sve ono što je izloženo bude transparentno i uočljivo posetiocima. Zbog toga se primarno vodi računa o rasveti, jer je ona ključni faktor da sve bude dočarano što verodostojnije. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi.